DORADZTWO LEGISLACYJNE

Doradztwo legislacyjne

Znajomość zmieniającego się otoczenia prawnego jest bardzo ważna dla uczestników gry rynkowej. Wiedza o nadchodzących zmianach nierzadko decyduje o sukcesie biznesowym. Celem doradztwa legislacyjnego jest także aktywne włączenie podmiotów gospodarczych i zainteresowanych stowarzyszeń branżowych w proces stanowienia prawa.

Pomagamy firmom w zdobywaniu tej wiedzy, monitorując zachodzące zmiany prawne już na etapie najbardziej wstępnym, roboczym – t.j. założeń do projektów ustaw i na ostatnim etapie rozporządzeń do wchodzących w życie ustaw.

Służymy pomocą przy samym formułowaniu projektów aktów prawnych, sporządzaniu ekspertyz dotyczących ich zgodności z prawem UE, prawem międzynarodowym i Konstytucją RP. Reprezentujemy klientów w rozmowach z przedstawicielami rządu, administracji, parlamentarzystami. Pomagamy przekładać postulaty biznesowe na język prawa i w dalszym etapie jeśli to konieczne zrozumiały dla ustawodawcy język polityki.

Uważamy, że już na etapie konsultacji społecznych można dzięki aktywnej interwencji przeciwdziałać nieracjonalnym pomysłom. W tym widzimy naszą wartość dodaną.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55