PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne to partnerstwo sektora publicznego i prywatnego realizujące zadania i usługi tradycyjnie zarezerwowane dla sektora publicznego.

Do kluczowych elementów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym należy zaliczyć:

  • umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego)
  • charakter celowy: realizacja przedsięwzięć
  • optymalny podział zadań podział ryzyk
  • obustronną korzyść.

Z realizacją partnerstwa publiczno – prywatnego wiążą się istotne ryzyka dla stron umowy, takie jak: utrata kontroli nad świadczeniem usług przez stronę publiczną, nadmierny wzrost opłat ponoszonych przez usługobiorców, niższa jakość usług świadczonych w ramach partnerstwa, brak konkurencji, czy niedozwolona współpraca stron skutkująca udzieleniem pomocy publicznej.
Dzięki doświadczeniu naszych prawników w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa pomocy publicznej Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie inwestycji w infrastrukturę i usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Obejmują one przygotowanie procedur przetargowych, tworzenie umów partnerstwa oraz doradztwo w procesie złożonych ofert w taki sposób, by uniknąć zagrożeń płynących z tej relacji.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55