PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH

Prawo Finansów Publicznych

Znajomość problematyki związanej z sektorem finansów publicznych jest niezbędna dla kompleksowej i profesjonalnej obsługi zarówno podmiotów gospodarczych jak i jednostek budżetowych. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych pozwala szybko i umiejętnie poruszać się tym polu. W ramach prawa sektora finansów publicznych Nasza Kancelaria świadczy obsługę prawną, doradztwo oraz szkolenia z szeroko rozumianych zagadnień sfery finansów publicznych, administracji publicznej oraz prawa zamówień publicznych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy w ww. zakresie, oferujemy:

  • pomoc i obsługę prawną przy umowach o dotacje
  • pomoc przy przygotowywaniu przez jednostki sektora finansów publicznych umów, projektów rozstrzygnięć administracyjnych oraz przy tworzeniu aktów prawnych
  • pomoc przy kontroli w administracji publicznej, w tym kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi i powszechnymi
  • doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym obsługa zarówno po stronie Zamawiających, jak i wykonawców.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55