PRAWO KONKURENCJI

Prawo konkurencji
Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa konkurencji, zarówno na gruncie prawa krajowego, jak również rozbudowanych regulacji prawa Unii Europejskiej. Nasi prawnicy oferują doradztwo prawne w tym zakresie polegające na tłumaczeniu przepisów prawa konkurencyjnego z języka prawnego na język potoczny, analizie działań naszych klientów, zmierzającej do zapobieżenia ewentualnym naruszeniom prawa konkurencji i dążenia do osiągnięcia stanu zgodnego z prawem.

Wysokie ryzyko antymonopolowe jest wpisane także w istotę działalności samorządu terytorialnego. Samorządy są najczęściej monopolistami i w związku z tym ponoszą podwyższoną odpowiedzialność za skutki swych działań wobec pozostałych uczestników rynku.

Nasza Kancelaria oferuje także usługi polegające na analizie poziomu ryzyka antymonopolowego w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej samorządu terytorialnego.

W szczególności oferujemy:

  • audyty uchwał, regulaminów i ich projektów przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usług użyteczności publicznej oraz umów zawieranych przez spółki handlowe z udziałem tychże jednostek
  • ocenę ryzyka antymonopolowego w wybranych obszarach (np. polityka cenowa)
  • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W celu uwrażliwienia na problemy ochrony konkurencji oferujemy również szkolenia dla zarządów, rad gmin oraz pracowników samorządowych.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55