PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Prawo telekomunikacyjne, prawo autorskie i prawa pokrewne

Telekomunikacja to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Nasza Kancelaria wspiera podmioty poprzez doradztwo w zakresie przygotowywania umów o współpracy pomiędzy operatorami, umów związanych z zakupem usług i rozwojem infrastruktury oraz reprezentowanie podmiotów podczas negocjacji handlowych.
Przedstawiciele Naszej Kancelarii występują także w imieniu klientów przed organami właściwymi do przyznawania uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności w obszarze telekomunikacji i regulującymi rynek tj. Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Uczestniczymy w postępowaniach tabelowych, dotyczących zasad naliczania stawek należnych twórcom, zarządzanymi przez organizacje zbiorowego zarządu. Zaangażowanie przedstawicieli naszej Kancelarii w prace mające na celu zabezpieczenie stawek korzystnych dla operatorów telewizji kablowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej oraz członków Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie potwierdzają wyjątkowe w skali kraju, doświadczenia związane z obsługą prawną operatorów komunikacji elektronicznej oraz mediów.
W ramach świadczonych usług zespół ekspertów Naszej Kancelarii uczestniczy w przygotowaniu wniosków i dokumentacji na potrzeby prowadzonych postępowań, prowadzimy także negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania, w sprawach stosowania tabel wynagrodzeń. Pomagamy wypracować prawidłowe relacje stron w umowach licencyjnych, doradzamy przy określeniu właściwego zakresu stosowania utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55