NASZA MISJA

Nasza Misja

Powołaniem Naszej Kancelarii jest kompleksowa obsługa klienta na ważnym styku działalności gospodarczej i sfery publicznej. Reprezentujemy interesy klienta wobec organów administracji państwowej i samorządowej, zapewniając mu pomoc w kwestiach prawnych związanych z przetargami publicznymi, partnerstwem publiczno-prywatnym, pomocą publiczną, procesem administracyjnym, prawem konkurencji. Wspieramy klienta w relacjach z państwem jako regulatorem rynku zarówno w zakresie obowiązującego prawa jak i w monitorowaniu istotnych dla danej branży zmian w prawie.

Powodzenie w biznesie zależy naszym zdaniem w dużej mierze od znajomości i zdolności do wpływania na zmiany zachodzące w prawie polskim i unijnym. Doświadczenie prawników Naszej Kancelarii obejmuje przede wszystkim sfery wspólne dla biznesu i działania państwa, a więc procesy legislacyjne oraz wspomniane wyżej dziedziny prawa polskiego i unijnego, prawa administracyjnego, prawa sektora finansów publicznych, doradztwa legislacyjnego, doradztwa w pozyskiwaniu środków unijnych i wreszcie tak silnie regulowane dziedziny życia gospodarczego jak energetyka, telekomunikacja i media.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55