FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze unijne

Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania funduszy unijnych. Nasze usługi są skierowane zarówno do samych beneficjentów funduszy, jaki i do instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających.

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych często wiąże się z wystąpieniem szeregu zagadnień prawnych w takich obszarach jak:

  • wybór źródła finansowania
  • sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej
  • kwalifikowalność poniesionych wydatków
  • kontrola wydatkowania pozyskanych środków
  • rozliczanie projektu.

Oferujemy w szczególności: bieżącą opiekę prawną nad projektem współfinansowanym z funduszy unijnych, reprezentację klientów w trakcie negocjacji umowy o dofinansowanie, a także prowadzonych kontroli u beneficjenta oraz rozliczania pomocy publicznej.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55