PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo zamówień publicznych
Dynamicznie rozwijający się rynek zamówień publicznych stanowi rosnące pole zainteresowania dla biznesu. Napływ środków unijnych jeszcze wzmacnia ten trend. Z drugiej strony prowadzenie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych, rozbudowane i skomplikowane procedury przetargowe, niejednokrotnie stanowią skuteczną blokadę dla wielu potencjalnych uczestników postępowań z zakresu zamówień publicznych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy zamówieniach publicznych pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu napotykanych trudności i w przejściu przez meandry zagadnień i czynności postępowania przetargowego.

Nasze usługi w ramach prawa zamówień publicznych, to w szczególności:

  • kompleksowa obsługa w zakresie procedur przetargowych
  • obsługa zamawiających i wykonawców
  • ocena prawidłowości przygotowanej dokumentacji zamawiającego
  • przygotowanie i ocena prawidłowości ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • ocena prawidłowości i zgodności z prawem przeprowadzenia zamówienia publicznego, pomoc w przygotowaniu zamówienia publicznego
  • doradztwo w zakresie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego
  • pomoc przy analizie dokumentacji przetargowej udostępnianej przez zamawiających oraz pomoc w prawidłowym przygotowaniu oferty i przystąpieniu wykonawców do postępowań przetargowych
  • sporządzanie odwołań, odpowiedzi na odwołania oraz wszelkich innych pism w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Ziółek i Wspólnicy European Policy Consultants Spółka Komandytowa

NIP: 526-255-66-98 REGON: 017261664 KRS: 0000036022

Adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa

E-mail: kancelaria@ziolekiwspolnicy-epc.com | www.ziolekiwspolnicy-epc.com

Telefon: (22) 333-72-56, (22) 333-72-55